تا اینجا فهمیدیم که سرعت مهم است، اما دقیقا منظور ما از سرعت چیست؟ داشتن یک سایت سریع دقیقا به چه معناست؟

در بین مردم صحبت درباره سرعت یک سایت به طوری که میگویند سایتشان در x ثانیه بارگذاری می شود یا چیزی شبیه این به تازگی رایج شده است. اما افزایش سرعت یک وبسایت به یکباره امکان پذیر نیست. این مقوله مبتنی بر تجربه است و هیچ پارامتری به تنهایی نمی تواند عامل افزایش سرعت و یا کاهش آن باشد. تأثیر سرعت در طی مرور زمان مشخص می شود و کاربر در طی این مدت تجربه سرعت بارگذاری بالا را احساس خواهد کرد و اگر شما تنها روی یک پارامتر و معیار افزایش سرعت تمرکز کنید ممکن است از تجربیات بدی که در طول زمان اتفاق میفتد محروم شوید.

به جای ایکه سرعت بارگذاری را با یک پارامتر اندازه گیری کنید.باید تجربیاتی که روی درک کاربر در سرعت باگذاری بالا تأثیر میگذارد را ثبت کنید. وقتی یک کاربر در صفحه سایت شما دور می زند معمولا به نوعی دنبال یک بارخورد خاص می گردد

پارامترهای عملکرد سنتی مثل زمان بارگذاری و یا زمان بارگذاری محتوای Dom قابل اعتماد نیستند، چون زمان وقوع آنها با نقاط عطف تصویر بالا ممکن است همخوانی داشته باشد ممکن هم هست نداشته باشند پس نمیتوان روی این نوع پارامترها حساب باز کرد. به همین دلیل معیار های اضافه ای بوجود آمده اند تا بتوان فهمید که چه موقع یک صفحه بارخورد لازم را به کاربر می دهد:

برخی از برند ها حتی معیار های خاص سفارشی اضافی برای انتظاراتی که مردم از خدمات آنها دارند تعریف می کنند. در مورد پینترست که یک سایت اشتراک تصویر است، کاربران میخواهند تصاویر را ببیند، بنابراین معیار های خاصی تعریف میکنند که هدف اصلی و اولیه بازگذاری تصویر و تعامل کاربر باشد و معیار آن PWT یا Pinner Wait Time است که ترکیب زمان تعامل کاربر و بالاتر از آن زمان بارگذاری تصاویر است.

با وجود پارامترهای مختلفی برای تعیین وضعیت سرعت سایت وجو دارد ابزاری لازم است تا در یک زمان برای ساده سازی گزارش تمام معیارهای لازم را اندازه بگیریم و بتوانیم مقایسه انجام دهیم: ابزارهای Speed Index و Lighthourse می تواند سرعت و سایر پارامترها را اندازه گیری و گزارش و حتی راهکار ارائه دهد