افزایش سرعت وردپرس با غیر فعال کردن WP-Cron

سیستم زمانبندی وردپرس یک سیستم عالی برای برنامه ریزی است اما گاهی باعث افت سرعت می شود اما در این مقاله می توان این مشکل را حل کرد