صفحه نخست

به سایت دلتا کد خوش آمدید. ما در شروع کار هستیم از Imagemin برای فشرده سازی تصاویر استفاده کنید استفاده از ویدئو به جای عکس متحرک برای سرعت بیشتر